Сигурносни врати

591

591

Цена:24.900,00 ден. Димензии :2050x900x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со MDF (медијапан)

повеќе

724

724

Цена:33.825,00 ден. Димензии :2050x1200x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со MDF (медијапан)

повеќе

657

657

Цена:13.900,00 ден. Димензии :2050x900x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со метал

повеќе

652

652

Цена:13.900,00 ден. Димензии :2050x900x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со метал

повеќе

614

614

Цена:24.900,00 ден. Димензии :2050x900x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со MDF (медијапан)

повеќе

587

587

Цена:24.900,00 ден. Димензии :2050x900x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со MDF (медијапан)

повеќе

581

581

Цена:18.900,00 ден. Димензии :2050x900x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со MDF (медијапан)

повеќе

580

580

 Цена:18.900,00 ден. Димензии :2050x1200x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со MDF (медијапан)

повеќе

554

554

Цена:15.900,00 ден. Димензии :2050x1200x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со MDF (медијапан)

повеќе

544

544

Цена:15.900,00 ден. Димензии :2050x1200x75mm Подеслива каса од 18-24 cm Звучна изолација do 30db Огноотпорна,исполнета со тервол. Oбложена со MDF (медијапан)

повеќе