Трослојниот паркет е дрвена подна облога изработена од механичко слепени три слоја на дрво со дебелина помегу 12-16мм. Технологијата за изработка на трислојни паркети е иновација во сверата на подни облоги и гарантира издржливост при било каква употреба.
Најгорниот слој кој е и лице на паркетот е изработен од високо квалитетно дрво кој може да биде нијансиран со бајц и завршно лакиран или улјен, и да биде од цела даска , двоен или троен.
Вториот и третиот слој се изработуваат од иглолисно дрво и секој слој се слепува напречно.Со ова се овозможува поголема издржливост и стабилност на дрвото. Трослојните паркети се погодни за подно греење.Трослојниот паркет може да се престртугува неколку пати, а ссистемот Клик овозможува брза монтажа.
Сите трослојни паркети се погодни и сертифицирани за монтажа на подно греење.

Cream
Cream
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Cream
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Dab Amber
Dab Amber
Type: Троламелен трослоен паркт
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Read more
Dab Bez
Dab Bez
Dab Bez
Type: Троламелен трослоен паркт
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Read more
Dab Bronzen
Dab Bronzen
Dab Bronzen
Type: Троламелен трослоен паркт
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Read more
Dab Polar
Dab Polar
Dab Polar
Type: Троламелен трослоен паркт
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Read more
Dab Rustic
Dab Rustic
Oak Rustic
Type: Троламелен трослоен паркт
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm

 
Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Read more
Dab Selekt
Dab Selekt
Oak Select
Type: Троламелен трослоен паркт
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Read more
Dab Zlaten
Dab Zlaten
Dab Zlaten
Type: Троламелен трослоен паркт
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Read more
Dark Fortres
Dark Fortres
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Dark Fortres
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Full White
Full White
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Full White
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Gannett
Gannett
Type: Едноламелен трослоен паркт – Рибина коска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Gannett
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Kailas
Kailas
Type: Едноламелен трослоен паркт – Рибина коска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Kailas
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Lajt Orev
Lajt Orev
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Lajt Orev
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Natural Look
Natural Look
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Natural Look
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Oak Eiger
Oak Eiger
Type: Едноламелен трослоен паркт – Рибина коска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Oak Eiger
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Sivo Elektra
Sivo Elektra
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Sivo Elektra
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Sivo Natur
Sivo Natur
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Sivo Natur
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Sour White
Sour White
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Sour White
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Teak
Teak
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Teak
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
Trivor
Trivor
Trivor
Type: Едноламелен трослоен паркт – Рибина коска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: Trivor
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more
White Light
White Light
Type: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Thickness: 14mm
Length: 1200mm
Width: 140mm
Parquet: Wood flooring engineering board
Decor: White Light
Finishing: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Read more