Трослојниот паркет е дрвена подна облога изработена од механичко слепени три слоја на дрво со дебелина помегу 12-16мм. Технологијата за изработка на трислојни паркети е иновација во сверата на подни облоги и гарантира издржливост при било каква употреба.
Најгорниот слој кој е и лице на паркетот е изработен од високо квалитетно дрво кој може да биде нијансиран со бајц и завршно лакиран или улјен, и да биде од цела даска , двоен или троен.
Вториот и третиот слој се изработуваат од иглолисно дрво и секој слој се слепува напречно.Со ова се овозможува поголема издржливост и стабилност на дрвото. Трослојните паркети се погодни за подно греење.Трослојниот паркет може да се престртугува неколку пати, а ссистемот Клик овозможува брза монтажа.
Сите трослојни паркети се погодни и сертифицирани за монтажа на подно греење.

Cream
Cream
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Cream
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Dab Amber
Dab Amber
Тип: Троламелен трослоен паркт
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Прочитај повеќе
Dab Bez
Dab Bez
Dab Bez
Тип: Троламелен трослоен паркт
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Прочитај повеќе
Dab Bronzen
Dab Bronzen
Dab Bronzen
Тип: Троламелен трослоен паркт
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Прочитај повеќе
Dab Polar
Dab Polar
Dab Polar
Тип: Троламелен трослоен паркт
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Прочитај повеќе
Dab Rustic
Dab Rustic
Dab Rustic
Тип: Троламелен трослоен паркт
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm

 
Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Прочитај повеќе
Dab Selekt
Dab Selekt
Dab Selekt
Тип: Троламелен трослоен паркт
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Прочитај повеќе
Dab Zlaten
Dab Zlaten
Dab Zlaten
Тип: Троламелен трослоен паркт
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm

Повеќе избор на следните линкови:
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_jive_collection_2017_id.pdf
https://www.graboplast.com/files/parquet/grabo_parquet_viking_collection_2017_id.pdf

Прочитај повеќе
Dark Fortres
Dark Fortres
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Dark Fortres
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Full White
Full White
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Full White
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Gannett
Gannett
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Рибина коска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Gannett
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Kailas
Kailas
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Рибина коска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Kailas
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Lajt Orev
Lajt Orev
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Lajt Orev
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Natural Look
Natural Look
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Natural Look
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Oak Eiger
Oak Eiger
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Рибина коска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Oak Eiger
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Sivo Elektra
Sivo Elektra
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Sivo Elektra
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Sivo Natur
Sivo Natur
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Sivo Natur
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Sour White
Sour White
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Sour White
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Teak
Teak
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Teak
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
Trivor
Trivor
Trivor
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Рибина коска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: Trivor
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе
White Light
White Light
Тип: Едноламелен трослоен паркт – Цела даска
Дебелина: 14mm
Должина: 1200mm
Ширина: 140mm
Паркет: Wood flooring engineering board
Декор: White Light
Финиш: Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed

Прочитај повеќе